contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Majerská cesta 3
Banská Bystrica
Slovakia

0905 730 745

i1xx.jpg

Graphics

Keď To Myslíte s grafikou vážne...

 

Vytvorím pre Vaše projekty príťažlivú a profesionálne spracovanú grafickú predlohu, optimalizovanú pre Váš printový alebo digitálny marketing. V prípade záujmu pre Vás zabezpečím profesionálnu tlač a spracovanie tlačovín v našej tlačiarni. Vy si už len vyzdvihnete hotový produkt, alebo si ho necháte doručiť - Jednoducho, pohodlne a bez starostí.